Ponad 30 lat doświadczenia

O nas – Rehdom

Nasza kancelaria rzeczoznawstwa majątkowego ma na celu wysoką jakość i rzetelność świadczonych usług. Nieustannie poszerzamy zatem zakres swojej wiedzy, wierzymy, że tylko doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji może zapewnić Państwu, naszym partnerom osiągnięcie maksymalnego poziomu satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. Podejmujemy współpracę z ekspertami z różnych dziedzin, dzięki czemu możemy realizować projekty wymagające wiedzy interdyscyplinarnej.

 

Nasz Rzeczoznawca posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego o nr 2809, dodatkowo ukończył Studium Sądowe dla Rzeczoznawców Majątkowych i był ponad 20 lat Biegłym Sądowym z zakresu wyceny nieruchomości i szacowania wartości przedsiębiorstw. Nieustannie podnosi jakość świadczonych usług przez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i seminariach dotyczących wyceny nieruchomości dla różnych potrzeb i celów, wyceny przedsiębiorstw, w tym udziałów w spółkach, aktywów przedsiębiorstw łącznie z określaniem wartości niematerialnych i prawnych, znaków towarowych, marek, know-how i patentów. Z rynkiem nieruchomości związany jestem od prawie 30 lat, zajmuję się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a przede wszystkim specjalizuję się w pośrednictwie nieruchomości komercyjnych. Posiada również bogate doświadczenie w branży finansowej i bankowej. Każde powierzone mu zadanie wykonuję z należytą starannością, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i standardy, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa.

Posiadamy kwalifikację w szacowaniu wartości nieruchomości m.in. dla potrzeb:

 • dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym również dla potrzeb sektora bankowego,
 • na potrzeby sprawozdań finansowych,
 • kupna-sprzedaży,
 • postępowania administracyjnego,
 • amortyzacji środków trwałych,
 • decyzyjnych,
 • przekształceń własnościowych,
 • sprawozdań finansowych.

Posiadamy kwalifikację w szacowaniu wartości przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: 

 • dla potrzeb określenia wartości udziałów w spółkach,
 • dla przekształceń własnościowych,
 • dla potrzeb określenia wartości aktywów przedsiębiorstw, w tym wartości niematerialnych i prawnych, znaków towarowych, marek, know-how i patentów.