Ponad 30 lat doświadczenia

Oferta

Przygotowujemy profesjonalne opinie i wyceny w postaci operatu szacunkowego oraz opinie nie stanowiące operatu szacunkowego, uwzględniając indywidualne potrzeby inwestora. Sporządzamy operaty szacunkowe obejmujące wszystkie rodzaje nieruchomości, zarówno gruntowe (zabudowane i niezabudowane), jak również budynkowe i lokalowe. Specjalizujemy się w kompleksowych wycenach i pośrednictwie w obrocie nieruchomościami komercyjnymi.

Świadczone przez nas usługi są wykonane sumiennie i rzetelnie. Poza wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw zajmujemy się:

-przygotowaniem dokumentacji wstępnej na potrzeby planowanych inwestycji,
-opracowaniem świadectw energetycznych budynków i lokali.

 

Wycena nieruchomości

 

Wycena nieruchomości jest procesem określania wartości danej nieruchomości, który jest kluczowy w sytuacjach, takich jak kupno i sprzedaż nieruchomości, czy w wielu innych sytuacjach gospodarczy i prawnych. Wycena nieruchomości jest dokonywana przez rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w tym zakresie. Podczas procesu wyceny nieruchomości analizujemy szereg czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, rodzaj i stan nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, infrastruktura i warunki rynkowe. Na podstawie tej analizy dokonują oszacowania wartości nieruchomości.

Warto zauważyć, że wycena nieruchomości nie jest czynnością jednorazową i warto ją aktualizować regularnie, zwłaszcza w przypadku znacznych zmian na rynku nieruchomości lub na terenie, na którym się znajduje. Dzięki aktualizacji wyceny właściciele nieruchomości są w stanie uzyskać bardziej precyzyjne oszacowanie jej wartości, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji.

 

Wycena nieruchomości komercyjnych

 

Wycena nieruchomości komercyjnych jest procesem określania wartości nieruchomości, takich jak biura, sklepy, magazyny, hotele, stacje paliw, a także centra handlowe i usługowe. Wycena nieruchomości komercyjnych jest złożonym procesem, który wymaga zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami i analizy rynku. Podczas wyceny nieruchomości komercyjnych analizujemy czynniki wpływające na wartość nieruchomości, takie jak lokalizacja, wielkość, wiek i stan budynków, przestrzeń i udogodnienia, infrastruktura, dostępność do transportu, podatki i koszty utrzymania. Analiza tych czynników pozwala na określenie wartości nieruchomości, która jest adekwatna do jej potencjału na rynku komercyjnym.

Warto zauważyć, że wycena nieruchomości komercyjnych jest procesem skomplikowanym i wymagającym, a wartość wycenianej nieruchomości może się różnić w zależności od celu wyceny oraz od aktualnych warunków rynkowych, dlatego też, ważne jest, aby korzystać z usług specjalistów z doświadczeniem, którzy posiadają wiedzę na temat rynku nieruchomości, umiejętności analizy i interpretacji danych, co pozwoli na dokładne oszacowanie wartości.

 

Wycena dla potrzeb sektora bankowego

 

Wycena nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego jest procesem niezbędnym do podejmowania decyzji o kredytowaniu nieruchomości, czy prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Określona wartość nieruchomości ma bezpośredni wpływ dla podejmowanych przez banki decyzji kredytowych, czy o przyjmowanym zabezpieczeniu udzielonego kredytu. W przypadku wyceny nieruchomości dla sektora bankowego, ważne jest, aby wartość nieruchomości była oszacowana w sposób obiektywny i adekwatny do jej rzeczywistej wartości rynkowej.

Wycena nieruchomości dla sektora bankowego wymaga zapoznania się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi wyceny nieruchomości, co może różnić się w zależności od kraju i regionu. Wszelkie błędy lub niedokładności w wycenie nieruchomości mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla banku, dlatego też, ważne jest, aby korzystać z usług rzeczoznawców majątkowych lub ekspertów ds. wyceny nieruchomości z doświadczeniem w sektorze bankowym i znajomością lokalnych przepisów i regulacji.

 

Wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

Wycena wartości przedsiębiorstwa, w tym wartości niematerialnych i prawnych to proces złożony, a służy określeniu wartości rzeczywistej niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa, takich jak znaki towarowe, patenty, licencje, know-how, prawo własności intelektualnej, marki oraz reputacja firmy. Wycena tych aktywów jest szczególnie ważna dla przedsiębiorstw, które chcą dokonać transakcji sprzedaży, fuzji lub przejęcia, a także dla celów rozliczeniowych i podatkowych. Wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych jest procesem złożonym i wymaga wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i rynków finansowych.

Wycena WNiP jest kluczowa dla przedsiębiorstw, które posiadają niematerialne aktywa o dużym znaczeniu dla ich biznesu. Wartość tych aktywów może być często znacznie wyższa niż wartość ich aktywów materialnych i stanowią one kluczowy element kapitału intelektualnego firmy.

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi

 

Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami komercyjnymi i pomagamy w zawieraniu umów sprzedaży, wynajmu i dzierżawy. Pełnimy rolę mediatora między właścicielem nieruchomości, a potencjalnymi klientami. Naszym zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi i doradztwa w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie obrotu na rynku nieruchomości, a także znajomość przepisów prawa, które regulują sprzedaż, wynajem, czy dzierżawę nieruchomości komercyjnych. Posiadamy dostęp do bazy danych ofert nieruchomości, dzięki czemu możemy szybko i skutecznie znaleźć najodpowiedniejszą nieruchomość.

Skorzystanie z naszych usług pozwala na uniknięcie wielu problemów związanych z transakcjami na rynku nieruchomości, takich jak np. brak doświadczenia w negocjacjach, błędy w dokumentacji, czy opóźnienia w realizacji transakcji, a przede wszystkim na zwiększenie efektywności i skuteczności przeprowadzanej transakcji.

Nasza firma działa na terenie takich miast jak Rzeszów, Tarnów, Przemyśl, Kraków oraz innych w województwie podkarpackim i małopolskim.